Bảo vệ: Hóa ra – Chương 27

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Dũng khí

IMG_1499

Chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ chuyện của mình tại một nơi mà mọi người không biết mặt nhau và chỉ gọi nhau bằng nickname, nhưng hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt, GG muốn viết lại gì đó, để kỷ niệm, mọi người không nhất thiết phải đọc vì đây không phải là chương mới của truyện nào hết, chỉ là một chương truyện của Gia Gia.  Continue Reading